Kjøpsbetingelser

Her finner du kjøpsbetingelsene som gjelder for påmelding til kurs hos Kreativ-i-tet Ann Merete Slåttland.

Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen på nettsiden (opplysninger om kursets tid, sted, innhold, pris og betingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse betingelsene.

Partene
Selger er Kreativ-i-tet Ann Merete Slåttland
Adresse: Kapellvegen 8, 2740 Roa
E-post: mailkreativitet @ gmail . com
Telefonnummer: +47 95266120
Organisasjonsnummer: 999051170MVA.
Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

Levering av kurs
Kurset leveres på kursdato, tidspunkt og på det stedet som er oppgitt på nettsiden.

Angrefrist og mulighet til å flytte kursdato
Jeg håper jo selvfølgelig at du vil komme på kurs når du først har bestilt, men skulle du ombestemme deg er det mulig å benytte seg av angreretten. Angrerettskjema vil sendes med i bekreftelsesmailen du får etter påmelding. Du har to uker – 14 dager – på deg til å melde fra, og nedtellingen begynner dagen etter at du avtalte å kjøpe tjenesten. Om du blir forhindret fra å delta på en kursdato du er påmeldt er det mulighet for å bruke kursavgiften på en seinere kursdato. Kontakt meg så fortsom mulig for å avtale dette.

Avlysning av kurs
Dersom kurset du har meldt deg på blir avlyst på grunn av forhold hos meg vil du enten bli forespurt om å bytte kursdato, eller bli refundert 100% av kursavgiften.

Force majeur
Er Kreativ-i-tet Ann Merete Slåttland forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller forsinkelser hos 3. parter er Kreativ-i-tet Ann Merete Slåttland fritatt for alt ansvar.

Rettigheter til bruk av kursmateriell og bilder
Deltagere har ikke lov til å bruke kursmateriell til undervisning i egen regi. Dette er regulert Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

Priser og betaling
Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Kursvirksomhet er fritatt for mva.
Kreativ-i-tet Ann Merete Slåttland sender faktura med 14 dagers frist seinest 1 uke etter at deltageren meldte seg på kurs.

Ordrebekreftelse
Så fort påmeldingen din er mottatt, vil du få tilsendt en ordrebekreftselse til e-postadressen du oppgir. Pass på at du oppgir riktig e-postadresse.
Kontroller at ordren stemmer, og kontakt meg gjerne dersom du lurer på noe. Skulle du ikke motta ordrebekreftelse innen rimelig tid kan det hende at du har oppgitt feil e-postadresse. Ta kontakt, så sjekker jeg det.

Kvittering
Ordrebekreftelsen gjelder som kvittering på påmeldingen.

Informasjon via e-post
Ved påmelding til kurs godtar du at Kreativ-i-tet Ann Meret Slåttland kan sende ut informasjon via e-post til deg i forbindelse med kurset.

Taushetsplikt
Du står fritt til å dele personlige erfaringer fra kurset videre, men alle spørsmål, utalelser og resultater fra andre som deltar på kurs sammen med deg er strengt konfiendiselt. Respekter hverandre, vVi har alle en gjensidig avtale om taushetsplikt.

Personopplysninger
Les vår personvernerklæring her.